با مدرک بازآموزی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور

مدرس؛ دکتر سعید حیدری

انلاین

صوت و امکان پخش ویدیو افلاین

پشتیبانی حرفه ای

مسئول برگزاری؛

خانم حشمتیان 09353257687