کارگاه آسیب شناسی روانی

با مدرک معتبر از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور
مدرس؛ دکتر سعیدحیدری
کارگاه به صورت انلاین و در فضای اسکای روم برگزار برگزار می شود
صوت بعداز هر جلسه در اختیار دانشجو قرار داده می شود
پخش افلاین ویدیو های افلاین
پشتیبانی حرفه ای
مسئل برگزاری؛ خانم حشمتیان 09353257687
حس زندگی به عنوان برندبرتر حمایت از حقوق مشتری در سال 1400 میزبان فراگیران علم و دانش است.