دکتر پگاه گودرزی

(درمانگر مرکز تخصصی ازدواج و تحکیم خانواده حس زندگی)

 دکترای تخصصی روانشناسی سلامت
 کارشناس ارشد خانواده درمانی
 ارزشیاب کشوری برنامه آموزش پیش از ازدواج سازمان بهزیستی
 سابقه گذراندن چندین دوره¬ آموزشی تخصصی زیر نظر برجسته ترین اساتید علمی در زمینه ازدواج و انتخاب همسر
 دارای مقالات متعدد علمی منتشر شده در پایگاه های داخلی و خارجی
 تولید محتوا در زمینه ازدواج و انتخاب همسر
 نویسنده ماهنامه خشت اول در زمینه انتخاب همسر(وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
 پژوهشگر برتر دانشگاه علم و فرهنگ
 دانش آموخته استعداد درخشان در دوره کارشناسی (رتبه 63 کنکور سراسری)
حوزه فعالیت
 مشاوره پيش از ازدواج
 آموزش پيش از ازدواج
 ارزیابی آمادگی برای ازدواج
 ارزيابی تناسب افراد برای ازدواج از طريق مصاحبه و انجام آزمون های معتبر روانشناسی
 آموزش مهارت های زندگی مشترک
عضویت در انجمن ها
 عضو انجمن روانشناسی آمریکا
 عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
 عضو انجمن روانشناسی ایران
 شماره نظام: 36411

برای دریافت وقت مشاوره از خانم دکتر گودرزی با شماره های 09901813006 یا 26740351-021 تماس بگیرید

36411