دکتر سعید حیدری

(درمانگر مرکز تخصصی مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده حس زندگی)

متخصص روان شناسی سلامت

روان شناس، شفقت درمانگر و مدرس دانشگاه

دارای پروانه اشتغال تخصصی و تاسیس مرکز از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور

دارای پروانه تاسیس مرکز تخصصی مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده ار وزارت ورزش و جوانان

عضو سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور

عضو کمیسیون تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده کشور

بازرس انجمن صنفی مدیران مراکز ازدواج و خانواده

مدیر کل اسبق امور اداری سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور

مدیر کل اسبق هماهنگی  استاهای سازمان نظام روانشناسی ومشاوره کشور

مدیر کل اسبق دفتر ریاست سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور

برگزیده سومین اجلاس سراسری چهره های نامی صنعت و اقتصاد

عضو انجمن روان درمانی ایران

عضو کمیته علمی و اجرایی چندین همایش ملی

عضو انجمن روان شناسی ایران

عضو انجمن روانشناسی تربیتی

عضو شورای سیاستگذاری و راهبردی پایگاه خبری کار و کارآفرینی

کارشناس برنامه های رادیو و تلویزیون

مدرس کشوری کارگاههای روانشناسی و مشاوره

دارای مدرک آموزشی در زمینه ؛

– مربیگری مهارتهای زندگی
– اخلاق حرفه ای
– مربیگری مشاوره پیش از ازدواج
– تربیت درمانگر اختلالات جنسی
– درمان هیجان مدار( EFT)
– درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

— فنون و اصول رونشناسی ورزشی

تدریس در کارگاههای؛

  • درمان متمرکز بر شفقت
  • شفقت به خود در محیط کار
  • خودآگاهی
  • ارتباط موثر
  • روانشناسی د رمحیط کار
  • مدیریت استرس
  • آسیب شناسی روانی بر اساس DSM-5
  • مصاحب بالینی
  • آزمون های پرکاربرد روانشناختی(NEO و MMPI)