کارگاه اختلالات یادگیری

مدرس: دکتر داود هزاره ای

انلاین

صوت بعد از هر جلسه

بازپخش افلاین فیلم کارگاه

پشتیبانی حرفه ای

ارسال رایگان مدارک به سراسر کشور

مسئول برگزاری:

خانم حشمتیان 09353257687