دوره جامع تربیت درمانگر زوج

با تدریس بی نظیز استاد شاخص و برجسته حوزه زوج و خانواده

دکتر منصوره السادات صادقی

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تهران

انلاین

صوت بعد از هر جلسه

امکان بازپخش ویدیو افلاین

پرسش و پاسخ و کاملاً کاربردی

سرفصل ها؛

  • مشاوره پیش از ازدواج و ترسیم نیمرخ شخصتی
  • زوج درمانی شناختی- رفتاری
  • زوج درمانی هیجان مدار
  • غنی سازی روابط زوجین بر اساس رویکرد گاتمن
  • تعارض با خانواده و درا الگوی رابطه
  • درمان یکپارچه نگر در خیانت زناشویی
  • مداخلات درمانی در طلاق
  • کاربرد آزمونها NEO/ MCMI و MMPI در روابط همسران و تفسیر نیمرخ های زوجی

مسئول برگزاری؛ خانم حشمتیان 09353257687