کارگاه درمان متمرکز بر شفقت

CFT

مدرس: دکتر سعید حیدری

انلاین و در فضای اسکای روم

صوت و بازپخش ویدیو افلاین

ارسال رایگان مدارک به سراسر کش.ر

مسئول برگزاری:

خانم حشمتیان 09353257687