دوره جامع مربیگری مهارتهای زندگی

دوره جامع مشاوره پیش از ازدواج

دوره جامع مشاوره پیش از ازدواج

مدرس؛ دکتر منصوره السادات صادقی

با گواهی بازآموزی از سازمان نظام روانشناسی ومشاوره کشور

انلاین

صوت بعد ازهر جلسه در اختیار دانشجو قرار داده میشود

مکان بازپخش افلاین ویدیو کارگاه

پشتیبانی حرفه ای

مسئول برگزاری؛

خانم حشمتیان 09353257687

لینک اینستاگرام؛ @hesezendegi_psy

 

 

 

مداخلات روانشناختی اولیه در استرس شدید و تروما

کارگاهی متناسب با شرایط کنونی جامعه

فوق العاده کاربردی و مفید
  • ویژه روانشناسان، مشاوران، روانپزشکان ، پرستاران و سلامت یاران

مدرس؛ دکتر حمید پورشریفی

دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

  • انلاین
  • صوت بعد از هر جلسه با کیفیت بالا در اختیار همکاران قرار داده می گیرد
  • پخش ویدیو افلاین کارگاه تا یکماه بعد از آخرین جلسه
  • پشتیبانی حرفه ای

مجری برگزاری: مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره حس زندگی با همکاری مرکز تخصصی مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده حس زندگی

مسئول برگزاری: سرکار خانم حشمتیان

اطلاعات بیشتر و ثبت نام: 09353257687

برای اطلاع از کارگاه های “حس زندگی” ما را در اینستاگرام hesezendegi679@ دنبال کنید

کارگاه زوج درمانی سیستمی

کارگاه زوج درمانی سیستمی
با گواهی بازآموزی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور
مدرس؛ دکتر علیرضا بوستانی پور
انلاین
صوت بعد از هر جلسه در اختیار شرکت کنندگان قرار داده می شود
ویدیو افلاین کارگاه تا یکماه بعد از آخرین جلسه قابل مشاهده است
پشتیبانی حرفه ای

مسئول برگزاری کارگاه:
خانم حشمتیان

برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام تماس بگیرید 09353257687