برگزاری کارگاه درمان متمرکز بر شفقت با تدریس دکتر سعید حیدری در ارومیه

این کارگاه در قالب بیست و ششمین دوره ملی دانش افزایی مدیران، مشاوران و روانشناسان

با میزبانی سازمان ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی برگزار گردید.

ارومیه- آذر 1401