برگزاری کارگاه مهارتهای پیش از ازدواج در دانشگاه علوم پزشکی ایلام با تدریس دکتر سعید حیدری موسس مرکز تخصصی مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده حس زندگی