کارگاه زوج درمانی

مدرس؛ دکتر سعیده هادی

با مدرک معتبر و قابل ترجمه

صوت بعد از هر جلسه

پخش افلاین ویدیو

پشتیبانی حرفه ای

ارسال رایگان مدارک به سراسر کشور

مسئول برگزاری؛

خانم حشمتیان 09353257687