حضور مدیر مرکز حس زندگی (دکتر سعید حیدری) به عنوان مدرس در کارگاه درمان متمرکز بر شفقت (CFT)  در  طرح ملی دانش افزایی مدیران و مشاوران مراکز تخصصی ازدواج و تحکیم خانواده کشور

این کارگاه  به صورت انلاین و حضوری و با میزبانی سازمان جوانان استان بوشهر  با حضور مدیران و مشاوران مراکزتخصصی ازدواج و تحکیم خانواده از سراسر کشور، مدیران وزارت ورزش و جوانان و مدیران استانی برگزار شد.