مشاوره پیش از ازدواج، شکلی از زوج درمانی و خانواده درمانی است که به متقاضیان ازدوج کمک می‌کند برای ازدواج آماده شوند. در طول مشاوره پیش از ازدواج، طرفین در مورد موضوعات مهم، از تعاریف خود از ازدواج گرفته تا مسائل مالی، بچه‌دار شدن، فرهنگ و غیره صحبت می‌کنند. در طول جلسات مشاوره قبل از ازدواج، خواسته های طرفین مطرح می گردد، اختلاف نظرهای احتمالی شناسایی می شوند و در صورت نیاز مهارتهای مختلف برای زندگی مشترک را می آموزند.

در واقع هدف اساسی مشاوره پیش از ازدواج، فراهم کردن شرایط برای یک ازدواج خوب است، ازدواجی که در آن، طرفین برای یک رابطه مستحکم زوجی آماده می شوند و طی آن طرفین، نقاط قوت و ضعف خود و طرف مقابل را بیشتر بشناسند و از این طریق نیازهای عاطفی شان برآورده شود.

در مشاوره پیش از ازدواج، دو گام اساسی برداشته می شود؛

الف: بررسی آمادگی طرفین

ب: بررسی تناسب و همسانی طرفین

در راستای این دو گام اساسی، معمولاً یک فرایند استاندارد و از قبل تدوین شده و مبتنی بر داده های پژوهشی و علمی طی می شود که طی آن سوالاتی پرسیده می شود، بحث هایی مطرح می شود که ذات چالشی دارند و همچنین از آزمونهای مختلف شخصیتی و بالینی استفاده می گردد و در واقع تلاش می شود تا طرفین درک و بینش واقعبینانه ای از خود ، طرف مقابل و شرایط زندگی داشته باشند. برخی ازمسائلی که در مشاوره پیش از ازدواج مورد بررسی قرار می گیرد به شرح زیر است؛

 • تعریف طرفین از ازدواج
 • بررسی انتظار طرفین از ازدواج
 • سلایق، فرهنگ، رفتار طرفین
 • نیاز های عاطفی طرفین
 • اهداف، افکار و تفریحات هر کدام از زوجین و میزان همسانی بین آنها
 • بررسی جذابیت جسمی و جنسی طرفین
 • بررسی تعهد و وفاداری
 • بررسی تیپ شخصیتی طرفین
 • بررسی نیاز های اساسی طرفین
 • بررسی اخلاقیات، دیدگاه ها وباورهای اعتقادی طرفین
 • محل زندگی
 • نوع ارتباط با خانواده ها
 • نوع ارتباط با دوستان
 • انتظارات از همدیگر در وظایف
 • نوع ارتباط با فرزند
 • مسائل مالی
 • نوع کار و نوع ارتباط با همکاران

–  رابطه پدر و مادر با هم

–  رابطه پدر و مادر با فرد

–  رابطه فرد با بقیه برادر و خواهرها

–  نحوه حل اختلافاتی که در خانواده ایجاد می‌شد

–  رفتار پدر و مادر در مقابل خطاهای فرد

–  نحوه تشویق یا تنبیه فرد از طرف والدین

–  معیار بچه خوب در خانواده

–  میزان صمیمیت اعضای خانواده

–  میزان در دسترس بودن پدر و مادر

–  موضوعات اختلاف پدر و مادر

در طول مشاوره پیش از ازدواج، علاوه بر این سوالات، مشاور پیش از ازدواج خوب، با تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از جلسه با متقاضیان ازدواج، تحلیل و تفسیر آزمون های روانشناختی و جمعبندی مطالب بدست آماده به زوجین کمک می کند تا تصمیم صحیح و جسورانه را برای زندگی آینده خود اتخاذ کنند.

اگر شما هم قصد ازدواج و مراجعه به یک مشاور پیش از ازدواج خوب در تهران دارید با مرکز تخصصی مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده حس زندگی در سعادت آباد تهران تماس بگیرید.

حس زندگی در تصمیمات سخت در کار شما خواهد بود.

02126740351 09901813006