مطالب توسط modir

اصول اخلاق حرفه ای

اخلاق حرفه ای یک چالش و خاستگاه مهم در زمینه روانشناسی و مشاوره می باشد که رعایت آن برای هر فرد شاغل در این حوز تخصصی الزامی است. اصول اخلاقی تدوین شده توسط انجمن روانشناسی امریکا (APA) راهنمایی‌هایی را برای متخصصانی که در حوزه روانشناسی و مشاوره فعال هستند فراهم می‌کند تا در مواجهه با […]

ارتباط موثر

ارتباط موثر یکی از مهارتهای اساسی در توسعه فردی است که برای برقراری ارتباط با دیگران نیازمند یادگیری اصول و تکنیک‌های آن هستیم تا بتوانیم دیدگاه‌هایمان را به بهترین شیوه منتقل کنیم. ارتباط موثر شامل تبادل نظر، افکار، دانش و اطلاعات بین افراد یا فردی با افراد دیگر است، به نحوی که اطلاعات بدون سوء […]

قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور

قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره‌ جمهوری اسلامی ایران منبع: –  سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور –  مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی – سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران ‌فصل اول – تعریف ، اهداف : ‌ماده ۱ – سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران که در این قانون«‌سازمان» […]