زوج درمانی نوعی مشاوره در روانشناسی است که توسط زوج درمانگر انجام می شود. زوج درمانگر شخصی است که دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد در یکی گرایش های روانشناسی یا مشاوره مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت و درمان باشد. البته لازم به ذکر است داشتن مدرک تحصیلی به تنهایی کافی نیست و برای فعالیت و اشتغال تخصصی باید از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور مجوز اشتغال اخذ گردد. 

زوج درمانگر سعی می کند برای کمک به بهبود مشکلاتی که بین زوج ها پیش آمده است یک راه حل مناسب پیدا کند. تعارض بین آنها را کاهش داده و در نتیجه میزان رضایت آنها را از رابطه با استفاده از مداخله‌های درمانی افزایش دهد.
روانشناسان و مشاوران ایرانی از رویکردهای زوج درمانی مختلفی مانند زوج درمانی هیجانمدار، زوج درمانی شناختی رفتاری، زوج درمانی طرحواره محور، زوج درمانی سیستمی، زوج درمانی پویشی و … استفاده می کنندکه هدف نهایی همه این رویکردها و استفاده کنندگان از آنها کمک به ارتقاء کیفیت زندگی زناشویی است.
در راستای خدمت به زوجین عزیز و کمک به بهبود روابط زناشویی، زوج درمانگران دپارتمان تخصصی مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده حس زندگی با تعهد و دانش خود تلاش می کنند تا در کنار مردم عزیز قرار داشته باشند لذا جهت بهره مندی از مشاوره زوج درمانی در این مرکز با شماره های 09901813006 یا 02126740351 تماس حاصل فرمایید.